התראה רגילה

התראה רגילה הינה מערכת מסחר רב-אוטומטית למחצה ורב-סימנים. באמצעות התראה רגילה ניתן להשתמש באלמנטים ממסגרות זמן שונות ובאינדיקטורים שונים כדי לפתוח עסק.
התראה רגילה מציעה את כל אותן תכונות כמו סוחר רגיל, אך יש לפתוח עסקאות באופן ידני באמצעות מערכת 'מגיב הערה' שלנו.